Szukaj
Infolinia EMAIL
Menu Menu
Szafa z lustrem tylko na MebleSzafa.pl
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów na stronie sklepu www.mebleszafa.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem i zaakceptowaniem wszystkich postanowień Regulaminu i informacji w nim zawartych.


Słowniczek

1. Sprzedawca , w tym wypadku pośrednik sprzedaży – właściciel strony , czyli

Firma: Fortuna Meble
NIP: 7743258484
REGON: 387894635

Kamionki 11 , 09-411 Stara Biała

2. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu wystawionych na stronie mebleszafa.pl przedmiotów, w tym konsument,
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zakupu wystawionych na stronie www.idzczakmeble.pl przedmiotów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego.§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie wystawione na stronie sklepu www.mebleszafa.pl meble są fabrycznie nowe
 2. Meble wysyłane są magazynów producentów z którymi nawiązaliśmy współpracę
 3. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon bądź – na życzenie Klienta – faktura VAT.
§ 2
Dostawa i termin realizacji

 1. Koszt dostawy zależny jest od wielkości przesyłki oraz miejsca dostarczenia i ustalany jest indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową. (Powyższe ustalenia obowiązują tylko w przypadku braku na stronie jednej, stałej, ustalonej kwoty na koszt dostawy lub dostawy gratis).
  2. Termin realizacji uzależniony jest od aktualnych stanów magazynowych producentów (np. wybranego koloru) i zwykle trwa on od 2 do 21 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt).
  3. Termin realizacji zamówienia zaczyna biec od chwili potwierdzenia otrzymania zamówienia.
  4. Przed dostawą zespół danego producenta  kontaktuje się z Klientem, by poinformować o orientacyjnych godzinach dostawy, w celu sprawnego przygotowania się do odbioru. Należy mieć na uwadze, że godziny dostawy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w wyniku warunków panujących na drogach bądź z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
  5. W związku z tym, że przewoźnik nie wnosi towaru do mieszkania/domu i innych lokali, Klient we własnym zakresie organizuje pomocy do rozładunku i wniesienia mebli.
  6. Meble pakowane są w paczkach do samodzielnego montażu. Wewnątrz opakowania znajdują się wszelkie niezbędne do montażu akcesoria oraz instrukcja.
  7. Dostawa jest możliwa TYLKO drogą utwardzoną.
  8. Dostawy są organizowane od godziny 6:00 do 22:00.
  9. Podczas odbioru towaru (w obecności kierowcy) prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W szczególności prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich szklanych elementów mebli tj. luster na frontach szaf, szklanych wstawek, półek szklanych, szyb w witrynach itp. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ww. elementów prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera, a jego skan / zdjęcie prosimy o przesłanie mailowo do naszej firmy. Reklamacje na uszkodzenia szklanych elementów zgłoszone po przyjęciu towaru (w szczególności po podpisaniu dokumentu wydania paczek) nie będą uznawane.

          10. Podany czas dostawy liczony jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem                  soboty, niedzieli oraz świąt ustawowo wolnych od pracy. 

§ 3 Zapłata

 1. Za każdy przedmiot Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny uwzględniając również koszt transportu.
  2. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, adres dostawy oraz nazwę zakupionego przedmiotu. W przelewie do kwoty produktu należy doliczyć koszt transportu.
 2. Kwota końcowa zawiera koszt mebla oraz koszt usługi pośrednictwa sprzedaży.
  3. Dane do przelewu:

Firma: Fortuna Meble
NIP: 7743258484
REGON: 387894635

Numer konta: 70 1020 3974 0000 5002 0410 8155

Tytułem: Imię i nazwisko zamawiającego

Odbiorca: Fortuna Meble§ 4
         Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres mebleforyoufortuna@gmail.com .
  2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, który dostępny jest tutaj. Konsument może również samodzielnie sformułować oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
  4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  5. Konsument nie ponosi kosztów:
  - świadczenia usług, za czas do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli: 1) Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania lub 2) Konsument nie żądał zgodnie z ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
  - dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: 1) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub 2) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub 3) Sprzedwca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za wyjątkiem kosztów dostawy, jeżeli termin dostawy został potwierdzony a zamówienie nie odebrane.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  9. Towar powinien być zwrócony na adres: Roman Idźczak Idźczak-Meble ul. Kępińska 5, 63-645 Łęka Opatowska.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
  11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży. 

 § 5
       Rękojmia i gwarancja

1. Na wszystkie towary sprzedawane na stronie sklepu  udzielona zostaje dwuletnia gwarancja producenta.
2. Gwarancja producenta niezależna jest od prawa wykonywania rękojmi z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, 
w tym w szczególności wynikającymi z Kodeksu cywilnego.

 

 

         Zwrot towaru oraz  usług

    1. Złożony mebel nie podlega zwrotowi

   2.  Zwrotowi podlega mebel, w takim stanie, jakim otrzymał go klient. 

   3. Podczas zwrotu mebla, prowizja sklepu mebleszafa.pl, nie zostanie zwrócona, zwrócona zostanie kwota meble wraz z dostawą , zwrócone zostanie koszt mebla i dostawy po cenach producenta widniejący na paragonie.   Prowizja sklepu mebleszafa.pl jest nie zwracalna z powodu , iż koszt usługi pośrednictwa sprzedaży został poniesiony , jak i koszty reklamy , strony itd.

   4. Jeżeli zwrócony mebel będzie uszkodzony, dany producent może obniżyć wartość zwracanej kwoty, gdyż uszkodzony mebel nie nadaje się do dalszej odsprzedaży. Kwotę zwrotu indywidualnie ustala producent u którego były zamawiane meble. Sklep mebleszafa.pl, który jest pośrednikiem sprzedażowym nie odpowiada oraz nie ma wpływu na zwróconą kwotę. 

§ 6

        Reklamacje

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Klient kieruje na adres email Sprzedawcy,tj.  mebleforyoufortuna@gmail.com 
  2. Reklamacje zgłaszane po montażu mebli, nie będą uznawane.
  3. W e-mailu należy podać nazwę produktu, kolor, opis brakującego lub uszkodzonego elementu oraz przesłać zdjęcia uszkodzonego elementu.
  4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, płyt, nie będą uwzględniane.
  5. Ze względu m. in. na ustawienia monitora bądź oświetlenie, kolorystyka płyt i wybarwienie tkanin mogą sie nieznacznie różnić od gotowego produktu. Nie stanowi to podstawy do reklamacji ani roszczeń wynikających z uprawnień rękojmi bądź gwarancji.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane do 14 dni od otrzymania towaru, po upłynięciu terminu reklamacje nie będą uznawane. 

 § 7
         Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronie sklepu www.mebleszafa.pl  oraz na innych naszych aukcjach takich jak np. Allegro.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert. 
 2. Złożenie zamówienia (nawet, jeżeli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu (którą sprzedawca może, według własnego wyboru, przyjąć lub odrzucić);

 3. 2. Idzczak-sklep zapewnia Klientom ochronę danych osobowych, używanych wyłącznie dla realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca może anulować zamówienie bez zgody kupującego, gdyż stan magazynowy danego produktu jest niewystarczający do zrealizowania zamówienia. 

§ 8

Pośrednictwo sprzedaży

Firma Fortuna Meble wystawia oferty mebli innych producentów.

Reklamacja oraz zwrot towaru , wysyłany będzie do danego producenta mebla i właścicel strony mebleszafa.pl , zobowiązuję się do wysłania danych do odesłania produktu oraz wysłania danych do skutecznej reklamacji - prosze pisać na mebleforyoufortuna@gmail.com .

Faktura pośrednictwa sprzedaży może zostać wysłana do klienta po wyrażeniu chęci na email: mebleforyoufortuna@gmail.com przez klienta , prosimy o kontakt.

Firma mebleszafa.pl Fortuna Meble nie odpowiada za uszkodzony towar , braki lub wady fabryczne , ale jest skora pomóc w reklamowaniu produktów.

Klient zamawiając towar w sklepie mebleszafa.pl pozwala na przekazanie danych osobowych do producenta towaru .

 1. Złożenie zamówienia (nawet, jeżeli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu (którą sprzedawca może, według własnego wyboru, przyjąć lub odrzucić);
 2. Finalne zawarcie umowy sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy sprzedawca prześle klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Sklep oraz firma Fortuna Meble jest firmą działającą jako pośrednik , dropshhiping. Pobieramy prowizję od wszystkich produktów , jest to średnio 15 % sumy sprzedaży danego produktu.

Zamawiając meble za pomocą naszego sklepu , oferty zgadzasz się na zamówienie w Twoim imieniu i na podane dane adresowe produktów prezentowanych przez Meble Fortuna Mateusz Fortuna. Czystym przychodem z pośrednictwa sprzedaży jest różnica ceny mebli u prodcuenta , a na ofertach oferowanych przez Fortuna Meble. ( tj. Cena szafy 1500 zł w ofercie Meble Fortuna , koszt szafy u prodcuenta 1300 zł , czyli przychodem jest 200 zł które zostaje na kontach bankowych firmy Meble Fortuna Mateusz Fortuna.). Zamawiając meble , produkty przez pośrednika Meble Fortuna zgadzasz się na taką formę umowy między klientem , a pośrednikiem sprzedaży. Meble Fortuna Mateusz Fortuna wystawia dowód sprzedaży ( usługi ) na 8,5 % , w tym przypadku na kwotę 200 zł .

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest interpretacja podatkowa wydana 13 stycznia 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygnaturze ILPB1/415-1183/11-2/TW, gdzie czytamy: Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa handlowego. W działalności tej zyskiem (przychodem z rozumieniu art. 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) będzie prowizja uzyskana z tego tytułu - różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy. Zatem w sytuacji, gdy - jak wskazał Zainteresowany - jego rola będzie sprowadzała się do pośrednictwa, przychodem będzie wartość prowizji, na którą - jak podał Wnioskodawca, zostanie wystawiona faktura .

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dropshipping-rozliczenie-podatku-dochodowego

Nie jesteśmy sprzedawcą , nie jesteśmy na żadnym etapie właścicielem produktu oraz nie mamy z nim kontaktu fizycznego , bo dostarczany jest z magazynu producenta do klienta zamawiającego do siebie.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl